Beszámolók
2010 2009 2008 2008. évi közhasznúsági jelentés Pénzügyi jelentés (letölthető dokumentum, xls) Miskolc-Felsőhámor-
Újmassa
Aszód Mauerbach

A Magyarországi Kovácsmíves Céh 2008. évi közhasznúsági jelentése.

1. Számviteli beszámoló

A Magyarországi Kovácsmíves Céh(továbbiakban:Céh) 2008-ban a számviteli törvénynek megfelelően egyszerűsitett beszámolót készített.
A mérleg főösszege: 228.000 Ft
Saját tőke: 198.000 Ft
A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza.

vissza az oldal tetejére

2. Költségvetési támogatás felhasználása.

2008 évben a céh állami támogatást összesen 2.900.000 Ft-ot kapott. Ez a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Nemzeti Civil Alaptól és a Balassi Intézettől pályázatokon nyert támogatásokból adódott össze:
NKA.-tól: 1.700.000 Ft
NCA.-tól: 200.000 Ft
Ballasi Intézettől: 1.000.000 Ft
Az NKA és a Ballasi Intézet támogatásait a pályázatokban meghatározott rendezvényeink finanszírozására, az NCA. támogatását a Céh működésére fordítottuk.

vissza az oldal tetejére

3. Vagyonfelhasználás

A Céh vagyona 2008-ban 2.631.000 Ft-tal csökkent, mivel ebben az évben használtuk fel az előző évben, a Tempus közalapítványtól nyert támogatás egy részét. A 2008-ban megszerzett bevételeket tárgyévben felhasználtuk a támogatott célok megvalósítására.

vissza az oldal tetejére

4. Cél szerinti juttatások

A Céh korábban sem, és 2008-ban sem nyújtott ilyen juttatásokat.

vissza az oldal tetejére

5. Kapott támogatások

A 2. pontban elmondottak szerinti támogatásokon kívül Céhünk tárgyévben a Tempus közalapítványtól 792.808 Ft, magánszemélytől 90.000 Ft támogatást kapott, így az összes támogatás: 3.782.808 Ft Ez 1.181.428 Ft-tal kevesebb az előző évinél, aminek fő oka, hogy 2007-ben egy, az Európai Unió által támogatott szakképző programunk valósult meg, így a 2007-es évben kiugróan magas összegű támogatásokat nyertünk el.

vissza az oldal tetejére

6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások

2008-ban, akárcsak a korábbi években a Céh nem nyújtott ilyen támogatást.

vissza az oldal tetejére

7. A Céh közhasznú tevékenységének rövid tartalmi összefoglalója

Ebben az évben is alapszabályunkban megfogalmazott céljainkért dolgoztunk, a márc. 14.-i céhgyűlésen elfogadott program alapján.
Az év során három saját szervezésű rendezvényt valósítottunk meg,és részt vettünk három olyan rendezvényen, melyek célkitűzései összhangban álltak a mi céljainkkal. Mindezek a rendezvények egyszerre szolgálták tagjaink és a résztvevő vendégeink szakmai fejlődését, valamint a kovácsmesterség meg- és elismertetését. Ugyanakkor a nagyközönség számára kulturális programot, ismeret bővítési lehetőséget nyújtottak.

vissza az oldal tetejére

VIII. Nemzetközi Kovácstalálkozó és Kiállítás, 2008. május 30 - jún1.
A Soproni Pannon Design Bútor- és Faipari kiállítással párhuzamosan, a Soproni Iparkamarával és a Pannon Fa-és Bútoripari Klaszterrel együttműködve nemzetközi kovácstalálkozót rendeztünk a nagyközönség számára tartandó bemutatókkal, kiállítással és előadásokkal. Témája: "A kovácsművészet múltja és jelene a lakáskultúrában" volt. Szakmai résztvevők:a Céh tagjai közül 20 kovács az ország egész területéről, 2 osztrák és 3 szlovén kovácsművész voltak.

vissza az oldal tetejére

Leonardo Mobilitas program
A 2008 január-február-márciusban lezajlott 2×4 hetes szakmai továbbképző tanulmányút résztvevői élménybeszámolókat tartottak a Céhgyűlésen, Találkozókon és szakmai programokon, és kamara kiállításokon bemutatták a készített vizsgadarabjaikat. Helyszínek: Sopron, 08.06.01., Aszód 08.08.02., Budapest, Öntödei Múzeum 09. 02. 17.

vissza az oldal tetejére

Vése, VI. Országos Kovácstalálkozó, július vége
Az előző évekhez hasonlóan részt vettünk a Vései Kovácstalálkozó előkészítésében, szakmai programjának tervezésében és lebonyolításában. A program nemcsak a község, hanem az egész régió lakosságának körében nagy népszerűségnek örvendett.

vissza az oldal tetejére

Kovácsművészeti szaktábor Aszód, 2008. augusztus 1-3
A szaktábor témája: "Művészet és mesterség a kocsigyártásban" volt. A 4 éve minden évben megrendezett szaktábor a magyar parasztszekér kovácsmunkáival foglalkozott. Eljutottunk a program sorozat befejező szakaszához, az alváz-vasalatok után már csak a felépítmény vasalatai hiányoznak, melyeket és a végső összeállítást a 2009-ben megrendezett Szentendrei találkozón fejeztük be.

vissza az oldal tetejére

Kovácsművészeti szimpozium "Reneszánsz a magyar vasművességben" címmel; Miskolc - Felsőhámor - Újmassa, 2008. szeptember 12-14.
A megrendezett szimpozium nagyon nagy sikert aratott a többezer fős látogatók körében. A megvalósult program: előadások - a vasgyártástól a feldolgozáson át a művészi kovácsolásig foglalkoztak a korszak vasművességével. Kiállítás: az Újmassai őskohó mellett kiállítást rendeztünk a résztvevők által hozott alkotásokból.
Fazola Henrik Emlékverseny - a szimpozium szakmai résztvevői nyilvános kovács versenyen mérték össze tudásukat.

vissza az oldal tetejére

Mesterségek Ünnepe, augusztus 16-20
Múlt évben is részt vettünk egy műhelyszín felállításával és munkabemutatók tartásával a Mesterségek Ünnepén.

vissza az oldal tetejére

Mesterség bemutató, Karácsonyi Sokadalom, Bp, Vörösmarty tér - november vége-december 24.
A Céh tagjai egymást váltva folyamatos munkabemutatót tartottak a Sokadalom látogatóinak.

vissza az oldal tetejére