Hírek
A Magyarországi Kovácsmíves Céh 2011. évi programterve Díszműkovács felnőttképzési tanfolyam Meghívó a 2011. évi Tisztújító Céhgyűlésre Meghívó a
"A kovácsmesterség örökségvédelme, oktatása és az internet..."
című kovácsművészeti konferenciára
A Magyarországi Kovácsmíves Céh 2010. évi programterve. Nyertes pályázat - A kovácsmesterség örökségvédelme, oktatása és az Internet...

NYERTES PÁLYÁZAT

"A kovácsmesterség örökségvédelme, oktatása és az Internet - oktató és ismeretterjesztő filmek készítése, honlap fejlesztés és távoktatási program kidolgozása" címmel 1 éves projektet indítunk el a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán nyert támogatás segítségével.

Egy éves projektünk négy része:

1. Elkészíteni egy oktató és egy ismeretterjesztő dokumentumfilmet a parasztszekér bognár és kovácsmunkáinak elkészítéséről.

Ez a téma a népi kovácsmesterség legmagasabb szakmai és esztétikai eredményeit foglalja magába, ugyanakkor a legveszélyeztetettebb tudásanyagot jelenti. Az országban egy-két olyan mesterember akad, aki képes egy teljes szekér elkészítésére. A néprajztudomány és az ipartörténet sem dolgozta fel a témát a gyakorlati szaktudás szempontjából.

2. Kidolgozni és elindítani a Céh távoktatási programját.

3. Megfelelő szintre fejleszteni a Céh honlapját az elkészült filmek interneten való közzétételéhez.

4. Az elkészült filmeket és a honlap távoktatási rendszerét bemutatni az érdeklődőknek egy Szakmai napon.

vissza az oldal tetejére

A kézműves mesterségek általában, a kovácsmesterség különösen veszélyeztetett helyzetben van - bár társadalmi igény mutatkozik e mesterségek produktumai iránt, hiteles művelői egyre kevesebben lesznek. Az évszázadok során felhalmozott szaktudás egyre nagyobb része merül feledésbe. Ahhoz, hogy a kézművesség betölthesse környezetünk emberibbé tételében őt megillető szerepét, szükséges, hogy művelői a lehető legmagasabb szintű szaktudás birtokában legyenek.

Magyarországon a kovácsmesterség különösen nehéz helyzetben van. Szakiskolákban országosan 1-2 helyen, alapszinten oktatják, közép- és felső szinten sehol. A mesterségbeli tudást teljességgel birtokló kovácsművesek legtöbben idős emberek, tudásuk átadására szervezett lehetőség alig van. A 24. órában vagyunk ahhoz, hogy tudásuk átmenthető legyen a jövő generációi számára. Tapasztalataink szerint sok pályakezdő fiatal keresi a lehetőséget a kovács szakma elsajátítására, de erre intézményi lehetőségek nincsenek.

A fent vázolt problémák enyhítése érdekében Céhünk fennállása óta erőfeszítéseket tesz. Rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, szaktáborokat, szakmai napokat kettős céllal: a kovácsmesterség hagyományait és jelenét megismertetni a nagyközönséggel, és a szakma művelőinek biztosítani a fejlődés lehetőségét.

Eddigi tevékenységünk során megszerzett tapasztalataink alapján szükségesnek látjuk olyan komplex program elindítását, amely célul tűzi ki a kovácsmesterség teljes szakismereti anyagának dokumentálását és hozzáférhetővé tételét a szakmát elsajátítani vágyók, a gyakorló szakemberek, elméleti kutatók, muzeológusok, a kézműves hagyományokkal foglalkozók és minden érdeklődő számára.

Legmegfelelőbb megoldásnak egy oktató- és dokumentumfilm sorozat elkészítését tartjuk. Egy-egy film a kovács-kézművesség egy-egy szakterületét mutatná be. Minden témáról két változat készülne, egy részletes oktatófilm és egy ismeretterjesztő dokumentumfilm. Jelen projektünkben e filmsorozat első két alkotását szeretnénk létrehozni. Témája a parasztszekér bognármunkája és vasalása.

A komplex program második lépéseként az elkészült filmeket szeretnénk eljuttatni minél szélesebb felhasználói körhöz. Az oktató filmek esetében erre a legjobb megoldás egy távoktatási program kidolgozása és az internetes felületen való hozzáférés biztosítása. Ezért Céhünk meglévő honlapját fejlesztjük és bővítjük oly módon, hogy a nagy terjedelmű oktató filmek letölthetőek legyenek. Az ismeretterjesztő filmeket bemutatjuk saját rendezvényeinken, és felajánljuk múzeumoknak, szakmai szervezeteknek, intézményeknek.

Hagyományos bognár és kovácsmunkával készített szekér az 1950-es évek óta egyáltalán nem készült A múzeumokban őrzött vagy a hagyományápoló szervezetek és magánszemélyek birtokában lévő szekerek karbantartása, javítása, alkatrészpótlása nagy nehézségekbe ütközik. Céhünk tagjai és velünk jó kapcsolatban álló szakemberek között néhány idős mester birtokában van a szekérkészítés és vasalás összes fortélyának, de tudásuk továbbadására alig van remény. Az utolsó pillanatokban mutatkozó esélyt akarjuk megragadni és az ő tudományukat teljes részletességgel, a munkafázisok rögzítésével megörökíteni. Ezáltal az ipartörténet és a néprajztudomány is olyan dokumentációhoz jutna, amely élő állapotban őrzi meg ezt a szaktudást.

Ez a tudás nemcsak önmagában való érték, hanem megismerésük által olyan fogások, technikai megoldások birtokába juthatunk, melyek a kézművesség széles területén alkalmazhatók, és a forma és funkció egységét a lehető legszemléletesebb módon igazolják. Ha valaki elsajátítja ezeket az ismereteket, lehet hogy soha nem fog szekeret készíteni, de tudását számtalan más feladat megoldásában hasznosíthatja, kreativitását, szemléletét feltétlenül fejleszti.

A néprajz és az ipartörténet sokféle megközelítéssel foglalkozott a magyar parasztszekér történetével, kialakulásával, típusaival, használatával. Egy lényeges szempont teljesen kimaradt: a készítés gyakorlati megközelítése, a munkafolyamatok, anyagok, alkatrészek, szerszámok számbavétele. Projektünk, egyéb céljai mellett, ezt a hiányt is hivatott pótolni.

vissza az oldal tetejére