A Céhről

Az egyesület 14 díszműkovács kezdeményezésére 1991 decemberében alakult a Szabolcs-Szatmár megyei és a Népművészeti Egyesületek Országos Szövetsége támogatásával.
1992-ben a cégbíróságon önálló egyesületként bejegyzésre került. (10.PK.61.981/2)

vissza az oldal tetejére

Az egyesület küldetése, alapszabályban rögzített céljai:

  • a kovács kézműves hagyományok ápolása, újjáélesztése
  • a kézművesség szerepének erősítése
  • ezen hagyományok széleskörű megismertetése a közönséggel
  • a szakmailag, esztétikailag hiteles alkotómunkához szükséges feltételek megteremtésének segítése
  • tagjai egyéni, kulturális szakmai érdekképviselete
  • segíteni a szakmai képzést, továbbképzést,
  • kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel (külföld)
  • gazdasági tevékenységet folytatni céljai megvalósításának érdekében, segíteni tagjai gazdasági működését.

vissza az oldal tetejére

A Céh tagsága:

A Céhet díszműkovácsok alapították: népi iparművészek, iparművészek, a népművészet ifjú mesterei az ország minden részéről. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idős, tapasztalt mesterek mellett egyre több fiatal, 20-30 év közötti tagunk is van.
A Céh nyitott szervezet, tagja lehet bármely kovács, aki igényes szakmai tevékenységet folytat a kultúrált tárgyi környezet alakításában szerepet vállalva (alapszabály). Vannak rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok.

vissza az oldal tetejére

Az alakulás okai, eddigi tevékenység, főbb eredmények:

Az egyesület azért alakult, hogy összefogja ez ősi, napjainkra már művészetté nemesedett mesterség képviselőit, lehetőséget teremtve számukra az egyéni és szakmai fejlődésre.
Magyarországon az1900-as évek elejére világszínvonalú kovácsoltvas-kultúra virágzott ki, de a céhes rendszer összeomlásával, ill. a rendszerváltás előtti 50 év kedvezőtlen viszonyai miatt nemcsak a képviselet, de a szakma is elsatnyult, képzése megszűnt.
Ugyanakkor külföldön a művészi kovácsolás új irányzatai alakultak ki. Hazánkban is fejlődés kezdődött az elmúlt 20 évben, részben a régi hagyományok újjáélesztésével, részben teljesen új lehetőségeket, utakat keresve. E fejlődés tudatossá tételét, segítését vállalja fel a Kovácsmíves Céh tevékenységével.
A szakma ismertté tétele, a kapcsolatok erősítése és a tagok szakmai fejlődése érdekében a Céh céhgyűléseket és nyilvános kovácstalálkozókat szervez, amiket 1996-tól kiállítással és munkabemutatóval köt össze.

vissza az oldal tetejére
Szentendre képei
Miskolc-Felsőhámor-Újmassa képei
Aszód képei
Mauerbach képei