Kovács szaktábor 2017

III. KOVÁCSMŰVÉSZETI SZAKTÁBOR

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh

kovácsművészeti szaktábort rendez, a Gébárti Kézművesek Házában

ideje:  2017. 06.12-17.

 

Magyarországon jelenleg diszműkovács képzés semmilyen szinten, sehol nem folyik, ezt a hiányt enyhítendő, a 2015-ben és 2016-ban  megtartott táborok sikerére alapozva, ismételten meghirdetjük  szaktáborunkat a kovács mesterség iránt érdeklődő, vagy azt valamilyen fokon már ismerő, 18. életévüket betöltött felnőttek számára, ahol lehetőséget kínálunk az alapismeretek megszerzésére, illetve a már meglévő tudás fejlesztésére. A 18. életévűket be nem töltött jelentkezők esetén írásbeli szülői beleegyezés szükséges.

Az egy hetes intenzív, bentlakásos tanfolyam a Zalaegerszeg melletti Gébárti tó partján álló Kézművesek Háza kovácsműhelyében és a tábor idejére felállított műhelyfészerekben valósul meg. A tábor résztvevői számára a szállást és étkezést helyben biztosítjuk.

A jelentkezők számának ismeretében, és tudásszintjük előzetes felmérése alapján alakítjuk ki az alap, közép, esetleg felsőfokú elméleti és gyakorlati szakanyaggal foglalkozó munkacsoportokat.  3 tagú csoportokat alakítunk ki a jelentkezők tudásszintje alapján.

A csoportvezető oktatók a Magyarországi Kovácsmíves Céh legkiválóbb mesterei lesznek, az ő személyük biztosíték a magas szakmai színvonalra.

Táborvezető mester: Takáts Zoltán céhmester

 

Alapfokú képzés:

 

 A kovácsolás alapfogalmai, folyamatai, a kalapálás helyes kéz és testtartása, tüzifogó , nyeles szerszámok használata . A kovácstűz kezelése. Egy és kétkezes kalapács használata. Kovácsolás alapműveletei: nyújtás, szélesítés, zömítés, vállazás, vágás, hasítás, lyukasztás, tágítás, hajlítások. A részvevők egyszerű, önmaguk által választott munkadarabokat készítenek, pl.: díszfejű szög , szekér tengelyvég szeg, tűzcsiholó acél.

 

Középfokú képzés:

 

 A kovácsolás alapismereteivel rendelkezők összetett munkadarabok műveleti sorrendjének meghatározásával, a munkafolyamatok egymásra építésével foglalkoznak. Párban gyakorolják a ráverést, ill. a ráverő vezetését. A tanfolyam teljes ideje alatt egy vagy több, előre egyeztetett, és munkafolyamatában megtervezett kovácsolt tárgyat készítenek el, pl: tüzifogó, nyeles szerszám, üllőbetét, egyszerűbb dísz-, használati tárgy

 

Felsőfokú képzés:

 

 A mesterséget legalább középfokon ismerők a nagy kovácsművészeti stíluskorszakok jellegzetes motívumaival, vagy egy általuk tervezett tárgy elkészítésével foglalkoznak. A magukkal hozott tervet, vagy az általuk meghatározott történeti stílus kiválasztott motívumát a tanfolyam elején megbeszélt munkaterv alapján, folyamatos konzultáció mellett készítik el.

 

A gyakorlati képzés napi 7 órában zajlik, amit esténként 1-2 órás konzultáció, tapasztalatcsere, elméleti kérdésekkel való foglalkozás egészít ki.

 

Részvételi díj 65.000 Ft, amely magába foglalja az oktatás és a szakmai anyagok biztosításán túl a „ turistaház” színvonalú szállás, és napi 2 meleg étkezés költségét is. 

 

További információ szakmai kérdésekben Takáts Zoltántól, a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmesterétől, táborvezetőtől (06 20/3478837, takats.zoltan1@t-online.hu), egyéb kérdésekben Dervalics Renátától (06 92/312 744, 06 30/9464094, gebart@invitel.hu)  kapható. A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk fogadni. Részletes tájékoztatás a jelentkezések beérkezése után várható.

Szentendre képei
Miskolc-Felsőhámor-Újmassa képei
Aszód képei
Mauerbach képei