“A kovácsmesterség örökségvédelme, oktatása és az Internet – oktató és ismeretterjesztő filmek készítése, honlap fejlesztés és távoktatási program kidolgozása”

Céhünk a hosszú évek óta folytatott továbbképzési tevékenysége (tanfolyamok, mesterkurzusok, szaktáborok) tapasztalataira és a jelentkező igényekre alapozva, a Norvég Civil Támogatási Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, 2009-ben a kézműves kovácsmesterség oktatási lehetőségeit bővítő program megvalósításába kezdett.

A program elemei:

  • a kovácsmesterség oktatás szakmai tematikájának összeállítása
  • a mesterség távoktatásának filmes-internetes módszertanának kidolgozása
  • oktató és ismeretterjesztő filmek készítése, ezek internetes és DVD-n való terjesztése
  • a távoktatásba bekapcsolódók részére szakmai gyakorlati kurzusok rendezése.

2009 nyarán belekezdtünk az első film-blokk megalkotásába, témául a szekérkészítést választva. Talán meglepő, hogy nem a mesterség alapjaival, hanem egy speciális, sokak számára esetleg marginálisnak tűnő szakterülettel kezdtünk. Mégis azt hisszük, jó okunk volt erre.
A szekérkészítés évszázadokon keresztül a bognár és kovácsmesterség legfontosabb feladata volt, mindkét szakma itt érte el a legmagasabb teljesítményt. Napjainkra az egész, ezen szakterületekben felhalmozott tudás és érték végleg elveszni látszik.

A témával évek óta számos szaktáborban és kovácstalálkozón foglalkoztunk, de átfogó, alapos feldolgozását csak jelen programunkban tartjuk megvalósíthatónak.
2009 ősz végéig videofilmre vettük egy szekér összes fa és vas alkatrészének elkészítését.
A tél folyamán elkezdődött a felvételek vágása és szerkesztése. A munka során mintegy 50 db 5.-10 perces kisfilmet hoztunk létre, melyek mindegyike egy-egy alkatrész elkészítését mutatja be.
A kisfilmekből felépülő oktatófilm követi a szekér szerkezetét. A filmeket elérhetővé tesszük a Céh honlapján és a YouTube-on is.
A szekér összeszerelésére 2010. április 12 -15 között szaktábort rendeztünk Aszódon, ahol folytattuk a filmforgatást. Az összeállítást bemutató filmmel lett teljes a szekérkészítésről szóló sorozat.

A projekt másik eleme egy ismeretterjesztő film változat elkészítése, ahol a szekérkészítés munkafolyamatát nem teljes részletességgel, hanem összefoglalva mutatjuk be. A filmben nagy hangsúlyt kap a szekér szerkezete, kitérünk történeti kialakulására, használatára, változataira is.

Részletes információk:
Takáts Zoltán

+36-26-336-299
+36-20-347-8837
takats.zoltan1@t-online.hu