Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh negyedik alkalommal rendez kovácsművészeti szaktábort a Gébárti Kézművesek Házában.

A 2017. évi tábor tapasztalatai alapján két turnust indítunk, külön a kezdő, és a haladó résztvevőknek:

  • kezdőknek 2018. 06. 04-09. (érkezés 06.04. 16 órától),
  • haladóknak 2018. 06. 11-16. (érkezés 06.11. 10 órától).

Az egy hetes intenzív, bentlakásos tanfolyamok a Zalaegerszeg melletti Gébárti tó partján álló Kézművesek Háza kovácsműhelyében és a tábor idejére felállított műhelyfészerekben valósulnak meg. A tábor résztvevői számára a szállást és étkezést helyben biztosítjuk.

A kezdő és a haladó táborban is, a résztvevők tudásszintje szerint összeállított 3-4 fős munkacsoportokat alakítunk ki.

A csoportvezető oktatók a Magyarországi Kovácsmíves Céh legkiválóbb mesterei lesznek, az ő személyük biztosíték a magas szakmai színvonalra.

Táborvezető mester: Takáts Zoltán céhmester

Kezdő tábor szakmai programja:

Teljesen kezdőknek:

A kovácsolás alapfogalmai, folyamatai, a kalapálás helyes kéz és testtartása, tüzifogó , nyeles szerszámok használata.

A kovácstűz kezelése. Egy és kétkezes kalapács használata.

Kovácsolás alapműveletei: nyújtás, szélesítés, zömítés, vállazás, vágás, hasítás, lyukasztás, tágítás, hajlítások.

A részvevők egyszerű, önmaguk által választott munkadarabokat készítenek, pl.: díszfejű szög, szekér tengelyvég szeg, tűzcsiholó acél.

A kovácsolás alapismereteivel rendelkezők összetett munkadarabok műveleti sorrendjének meghatározásával, a munkafolyamatok egymásra építésével foglalkoznak. Párban gyakorolják a ráverést, ill. a ráverő vezetését.

A tanfolyam teljes ideje alatt egy vagy több, előre egyeztetett, és munkafolyamatában megtervezett kovácsolt tárgyat készítenek el, pl: tüzifogó, nyeles szerszám, üllőbetét, egyszerűbb dísz-, használati tárgy.

Haladó tábor szakmai programja:

A mesterséget legalább középfokon ismerők a nagy kovácsművészeti stíluskorszakok jellegzetes motívumaival, vagy egy általuk tervezett tárgy elkészítésével foglalkoznak. A magukkal hozott tervet, vagy az általuk meghatározott történeti stílus kiválasztott motívumát a tanfolyam elején megbeszélt munkaterv alapján, folyamatos konzultáció mellett készítik el.

A gyakorlati képzés napi 7 órában zajlik, amit esténként 1-2 órás konzultáció, tapasztalatcsere, elméleti kérdésekkel való foglalkozás egészít ki.

Részvételi díj kezdők tábora 65.000 Ft, haladók tábora 70.000 Ft, amely magába foglalja az oktatás és a szakmai anyagok biztosításán túl a „ turistaház” színvonalú szállás, és napi 2 meleg étkezés költségét is.

További információ szakmai kérdésekben Takáts Zoltántól, a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmesterétől, táborvezetőtől (06 20/3478837, takats.zoltan1@t-online.hu), egyéb kérdésekben Devecz Zsuzsitól (06-70-3656143, zmegyesulet@gmail.com) kapható.

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk fogadni.

Részletes tájékoztatás a jelentkezések beérkezése után várható.

Zalaegerszeg, 2018. január 5.

Skrabut Éva

elnök

Zala Megyei Népművészeti Egyesüle