A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Pünkösdi Játékok c. rendezvényéhez kapcsolódóan rendeztünk nemzetközi kovácstalálkozót, kiállítást és továbbképző szaktábort.
A találkozóra a hazai résztvevőkön kívül Ausztriából és Szlovákiából érkeztek kovács kollégák, és megtisztelte részvételével Ybbsitz, az egyik legjelentősebb európai kovács-központ polgármestere is. A találkozó szakmai programja: Kézműves hagyományok az európai kovácsművességben – “Múlt és jelen találkozása” volt.
A Pünkösdi Játékokhoz kapcsolódó Kovácstalálkozó a kedvezőtlen időjárás ellenére nagyszámú érdeklődőt vonzott. A mesterségbemutatók, a kiállítás és a nyilvános előadások mind a szakmai, mind a laikus közönségnek sok új élményt és információt adott a kovácsművészet hagyományairól és mai magyarországi helyzetéről.
A rendezvényen 30 szakmai résztvevő volt, és mintegy 8-9000 érdeklődő látogatta.

“Kézműves hagyományok az európai kovácsművességben”
IX. Nemzetközi Kovácstalálkozó, kiállítás és továbbképző szaktábor

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2009 május 30. – június 1.

A Magyarországi Kovácsmíves Céh a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve a Pünkösdi Sokadalom rendezvényeihez kapcsolódva rendezte meg a IX. Nemzetközi Kovácstalálkozót, Kiállítást és Továbbképző Szaktábort.

A találkozó helyszíne: Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a Kisalföldi tájegységben található szilsárkányi kovácsműhely mögötti ligetes terület ideális helyszín biztosított a továbbképző szakmai gyakorlatok és mesterség bemutatók számára. Felállítottuk a Céh 3 mobil műhelyét, ahol a szakmai résztvevő lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A Találkozó kiállításának és előadásainak a Kisalföldi Tájegység egyik nagygazda portájának gazdasági helyiségeiből kialakított előadó és kiállító termei adtak helyt.

A találkozó szakmai programja: Kézműves hagyományok az európai kovácsművességben

“Múlt és jelen találkozása a kovácsművességben”

A Találkozó hazai és külföldi résztvevői (28 magyar, 5 osztrák, 2 szlovák, 3 észt kovács) Walfrid Huber osztrák művésztanár előadása és az azt követő szakma megbeszélés alapján a 3 napig tartó szakmai gyakorlatokban bemutatták törekvéseiket a hagyományokon alapuló, mai kovács formanyelv kialakítására. Erre lehetőséget adott a felállított műhelyszínek, ahol a három nap alatt bemutatókat adtak egymásnak és a nagyközönségnek.

A találkozó alatt folyamatos lehetőség nyílt szakmai konzultációkra. Ezek során Walfrid Huber és az ybbsitzi kovácsfalu jelenlévő polgármestere, Jozef Hoffmarcher kezdeményezésére megfogalmazódott egy közös (osztrák-magyar) vándorkiállítás terve, mely a legújabb törekvéseket lenne hivatott bemutatni a kovácsoltvas építészetben való megjelenésében.

A program és a bemutatók szakmai vezetője Takáts Zoltán kovács-iparművész volt.

Kapcsolódó vetített képes előadások:

  • Walfrid Huber “Múlt és jelen találkozása az európai kovácsoltvas művességben”
  • Takáts Zoltán “A jelenkori magyar kovácsművészet jellegzetességei”
  • Szné dr. Nemes Éva “Leonardo Mobilitas program nemzetközi továbbképzési tapasztalatai, a továbblépés lehetőségei”

Kiállítás

A Találkozó kiállításának a Kisalföldi Tájegység egyik nagygazda portájának egyik gazdasági helyiségéből kialakított kiállító terme adott helyt.

A résztvevők magukkal hozott munkái a kovácsművesség széles területét képviselték a kisplasztikától a használati tárgyakon keresztül az épületszerkezeti munkákig. A kiállító művészek stílusa, felfogása szintén széles spektrumot fogott át, a történeti stílusoktól a legújabb törekvésekig.

A kiállítást a Néprajzi Múzeum munkatársa, Herceg Andrea és a Céh céhmestere, Takáts Zoltán nyitották meg. A megnyitó után a jelenlevő vendégek és a program résztvevői állófogadáson vettek részt.

A kiállítást a rendezvény alatt a Pünkösdi Sokadalom több ezres látogatója közül számosan megtekintették.

A továbbképző szaktábor szakmai programja

“Művészet és mesterség a kocsigyártásban”

A szilsárkányi kovácsműhely mögötti ligetes területen felállított műhelyszínek biztosították a továbbképzés helyszínét. Itt kerültek bemutatásra az ország különböző tájegységeiből származó eredeti szekéralkatrészek is.

A továbbképző szaktábor az öt éve elkezdett szekérvasalás – szakmai programsorozat lezáró alkalma volt. Az eddigiekben átvettük a szekér eleje, hátulja, oldala vasalatait. Ezúttal a kerék vasalata volt a központi téma, de összefoglalásként ismét áttekintettük a legfontosabb szekér-vasalatokat, és a szakmailag legérdekesebb részleteket elkészítettük a helyszínen. A szaktábor programjában 12 kovács mellett részt vett Somogyi József zalai bognármester is, aki a fa és a vas kapcsolódásáról tartott szakmai bemutatót.

A szaktábor résztvevői mindezek mellett megtekintették a Skanzen szekérgyűjteményét, a szakmai vezető irányításával elemezték a típusok közötti különbségeket.

A továbbképző szaktábor szakmai vezetője Csiszár Tibor kovács-népi iparművész volt.

Kapcsolódó vetített képes előadások:

  • Kemecsi Lajos tudományos igazgató – SzNM: “A magyar parasztszekér kialakulása, típusai”
  • Csiszár Tibor népi iparművész: “A magyar parasztszekér vasalatai”
  • Tóth Judit muzeológus, Pest- megyei Múzeumok Igazgatósága: “Népi vasalatok, motívumaik”

A komplex program résztvevői emléklapot kaptak.
A kiállítás alkotásait és a helyszíni munkákat zsűriztük.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik leglátogatottabb rendezvényéhez kapcsolódó program közel 7.000 látogató számára kínált lehetőséget megismerkedni a kovácsmesterség magas szintű szakmai tevékenységével.

Fő célunk volt a szakmai résztvevők továbbképzése mellett a nagyközönségnek bemutatni a mesterség alapfogásait, a régi kézműves technikákat. Az érdeklődőknek lehetőséget adtunk a kovácsolás kipróbálására is.

A szakmai előadások minden érdeklődő előtt nyitottak voltak.