“Művészet és mesterség a kocsigyártásban”

Kovácsművészeti Továbbképző Szaktábor

Aszód
2008. augusztus 1-3.

A Magyarországi Kovácsmíves Céh 2004 óta minden évben megrendezte a “Művészet és mesterség a kocsigyártásban” című szaktáborát az ICSSZEM Aszódi Javítóintézetével együttműködve.

A népi kovácsmesterségben a szekérvasalás a szakma csúcsát jelentette mesterségbeli és művészeti szempontból egyaránt, ezért tartjuk rendkívül fontosnak ennek a tudásnak az életben tartását. Az idén ötödik alkalommal megrendezett tábor programjában a szekéreleje, hátulja, kerékvasalás után eljutottunk a szekér oldal vasalásainak témájához. A parasztszekér oldalának vasalatai esztétikai szempontból a legigényesebbek, hiszen ezek vannak leginkább szem előtt. Funkcionális szempontból kevésbé igénybe vettek, és a legjobb lehetőséget kínálják a mester fantáziájának szabad megnyilvánulására. A gyakorlati munkában a résztvevők régi minták alapján szabadon tervezhették meg az oldalvasalások kiképzését.

A “Művészet és mesterség a kocsigyártásban” Továbbképző Szaktábor

Időpontja: 2008. augusztus 1-3.

Téma: szekér oldal-vasalatok

Szakmai programja:

 • Gyakorlati munka: a szekér oldalának vasalatai
  A három napos programban 14 kovács az ország különböző részeiből Csiszár Tibor látómester irányításával a Céh mobil műhelyeiben régi szekérvasalások mintáinak alapján saját terveik szerint készítettek felső borítást, kötővasakat, lőcsgúzsokat és rakonca fészkeket.
 • Elméleti előadások:
  • a magyar parasztszekér tájegységi és funkcionális változatai
  • az oldalvasalatok díszítményei, táji változatai
  • beszámoló a Leonardo mobilitas program kereteiben megvalósult, kovácsoknak szervezett ausztriai továbbképző szakmai gyakorlatról

A szaktábor helyszíne: Aszódi Javítóintézet területe
A századfordulón létesült tanműhely-épületek – egykori kocsigyártó kovácsműhellyel – és a köztük fekvő őspark ideális helyszínt biztosított a továbbképzés megrendezéséhez. Az előadások megtartásához megfelelő termet az Intézet biztosította.

Szakmai program megvalósításának eszközei:

 • Szakmai gyakorlat: A helyszínen felállítottunk 2 db műhelyszínt, amelyekben a találkozó résztvevői a továbbképzés 3 napja alatt folyamatosan gyakorolták a megbeszélt és bemutatott technikákat.
 • Szakmai előadások:
  Előadók:
  Takáts Zoltán iparművész
  Szné dr. Nemes Éva projektmenedzser
  A szakmai előadások minden érdeklődő előtt nyitottak voltak.
  Szakmai vezető:
  Csiszár Tibor kovácsmester
 • Videofilm:
  az eddigi és a következő szaktáborok szakmai anyagából a parasztszekér vasalását bemutató dokumentumfilmet szeretnénk készíteni. Ezért a gyakorlati munkát az előző alkalmakhoz hasonlóan most is video filmre rögzítettük.

Részletes program:

1. nap:

 • érkezés, regisztráció, csoportbeosztás
 • bevezető előadás
 • szakmai gyakorlat megkezdése
 • nyitó vacsora

2. nap:

 • a technikák különböző alkalmazásainak bemutatása, gyakorlása
 • este előadás, példák bemutatása és elemzése

3. nap:

 • az elkészült alkatrészek összeállítása
 • a munkák elemzése, tapasztalatok megbeszélése
 • búcsúebéd
 • hazautazás

A már évek óta folyó elméleti és gyakorlati munkát az elkövetkezendő programjainkon addig kívánjuk folytatni, amíg egy teljes szekér elkészül. Így nem pusztán egy munkadarabot fejezünk be, hanem a résztvevők az alkotófolyamatban megszerezhetik a magyar szekérgyártásban évszázadok óta felhalmozódott tapasztalati tudást.