Kovácsművészeti szimpózium

Miskolc-Felsőhámor-Újmassa
2008. szeptember 12-14.

A Magyarországi Kovácsmíves Céh a Miskolci Rotary Clubbal és a felsőhámori Kohászati Múzeummal együttműködve “Reneszánsz a magyar vasművességben” címmel három napos szimpóziumot rendezett a felsőhámori Kohászati Múzeumban és az újmassai Fazola-kohónál.
A Céh 2004 óta rendez “Stílusgyakorlatok” címmel mesterkurzusokat. A 2007-ben megrendezett reneszánsz mesterkurzus tapasztalatai alapján döntöttünk úgy, hogy érdemes a témakörben egy nagyobb közönséget elérő rendezvényt szervezni.
A Rotary Clubbal évek óta közösen szervezzük a “Fazola Henrik” Díszműkovács Emlékversenyt. Ezeken a versenyeken a résztvevők magukkal hozott és a helyszínen elkészített munkákkal versenyeztek. 2008-ban az Emlékversenyt a szimpózium keretei között rendeztük meg. A versenyfeladatokat a reneszánsz kovácsművesség köréből választottuk ki.
2007 szeptember 22-én a Kohászati Múzeum, a miskolci Rotary Club, a Miskolci Egyetem és a Diósgyőri Acélmű Kft hagyományteremtő szándékkal Fazola-napot rendezett az újmassai Fazola-kohónál. Ez a rendezvény a vasgyáralapító Fazola Henrik emlékének ápolásán túl a diósgyőri vasművesség hagyományainak életben tartását hivatott szolgálni. 2008-ban a Fazola-nap is a szimpoziummal együtt került megrendezésre.

A szimpózium témája és programja

A magyarországi múzeumok számára 2008 a “reneszánsz éve”. Ebből az alkalomból a Kohászati Múzeum “Reneszánsz a magyar vasművességben” címmel időszakos kiállítást rendezett a felsőhámori egykori kancellária épületében.
A Magyarországi Kovácsmíves Céh közreműködött a kiállítás anyaggyűjtésében, és megszervezte a kapcsolódó szakmai szimpóziumot és díszműkovács versenyt.
A rendezvény a szimpozium és az időszakos kiállítás közös ünnepélyes megnyitójával kezdődött. Megnyitó beszédet mondott Renner Zsuzsa, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója.
A megnyitó után a Céh állófogadást adott a megjelenteknek. A fogadás után kezdődtek a szimpozium előadásai.

A szimpózium témája: Reneszánsz a magyar vasművességben

A szimpóziumon a reneszánsz kor vasművességét a vasgyártástól a feldolgozáson át a művészi kovácsművességig tekintettük át.

Szakmai programja:

Előadások

1. Marosi Ernő akadémikus, az MTA alelnöke “A reneszánsz Magyarországon”
2. Mag. Walfrid Huber kovácsművész tanár, Ausztria “A reneszánsz vasművesség technikai, technológiai sajátosságai”
3. Porkoláb László múzeum igazgató (helyettesítette: Kis László kohászmérnök), Kohászati Múzeum “XIV-XVI század vaskohászata”
4. Szulovszky János történész, MTA, tudományos főmunkatárs “Kovácsok, lakatosok a reneszánsz idején”
5. Pandúr Ildikó művészettörténész, főmuzeológus, Iparművészeti Múzeum “Reneszánsz és neoreneszánsz kovácsművészet”
6. Szombathyné dr. Nemes Éva projektmenedzser “A 2008 évi mauerbachi “Stílusgyakorlatok” mesterkurzus tapasztalatai”Az előadásokat vetített képes illusztrációk színesítették, melyek elkészítését a Céh fényképek készíttetésével segítette. Walfrid Huber osztrák kovácsművész előadásának szövegét magyarra fordíttattuk. A szimpozium szakmai moderátora Szombathyné dr. Nemes Éva volt.
A felsőhámori kohászati múzeum előadóterme zsúfolásig megtelt, a résztvevő kovácsokon kívül érdeklődő egyetemi hallgatókkal, múzeumi szakemberekkel és a múzeum látogatóival.
Az előadásokat élénk szakmai beszélgetés követte. A hozzászólásokból és a kérdésekből kiderült, hogy a résztvevők gyakorlati tevékenységük során is jól hasznosíthatják az előadásokon hallottakat.
A nap zárásaként került sor a Bányász, Kohász, Erdész szakestélyre, melyet a miskolci, soproni és selmecbányai egyetem adott a Fazola napok tiszteletére. A szakestélyek hagyománya az 1700-as években kialakult diákszokásokig vezethető vissza. Helyszíne Miskolc-Diósgyőri Bartók Béla Művelődési Ház nagyterme volt, ahová a szimpozium résztvevőit külön busszal szállítottuk Felsőhámorból.

Fazola Henrik Emlékverseny

A szimpozium 2. és 3. napján bonyolítottuk le a kovácsversenyt és a bemutatókat. A verseny és a bemutatók helyszíne az újmassai műemlék kohó térsége volt. A felsőhámori szálláshelyről Újmassára az erdei kisvasút különjárata szállította a résztvevőket, akik a rendezvény idejére a menetrend szerinti járatokra az Északerdő Rt-vel kötött megállapodás alapján napijegyet kaptak.
A verseny a kovácsmester résztvevők számára szakmai gyakorlatként, az elméleti szakemberek és az érdeklődők számára bemutatóként szolgált.
A szimpoziumon résztvevő mintegy 45 szakember között 12 kovácstanuló szerepelt.
A verseny két kategóriában került lebonyolításra. A résztvevők magukkal hoztak egy otthon elkészített kötelező versenymunkát és szabadon választott saját tervezésű és kivitelezésű, reneszánsz ihletésű alkotásokat, melyeket a verseny helyszínén felállított pavilonban állítottunk ki.
A versenyzők a szimpózium idejére felállított öt tábori műhelyben a megadott rajz szerint, adott idő alatt készítettek el egy reneszánsz gyertyatartót.
A bemutatók és a verseny szakmai vezetését Takáts Zoltán céhmester látta el.A verseny díjairól három tagú zsűri döntött:
Molnár József atyamester
Takáts Zoltán céhmester
Seregi György iparművész, a zsűri elnöke, a Céh tiszteletbeli tagja.
A díjakat átadta:
Balikó László versenyalapító főszervező.
Mindkét kategóriában (helyszíni és otthon készített munkák) 1., 2. és 3. díj került átadásra, külön a felnőtt és külön az ifjúsági versenyzőknek.
A versenyt és a bemutatókat Miskolcról és a környező településekről érkező igen nagy számú, többezres közönség tekintette meg.

Fazola Henrik Emléknap

A 2. és 3. napi verseny mellett a Kohászati Múzeum és a Rotary Club számos kiegészítő programot szervezett. A műemlék kohó mellett vízikerekes hámorban kovács bemutatók zajlottak. A hámor mellett felállított buca kemencében középkori technológiával vasérc-olvasztást mutattak be. A sikeres csapolás után a vas-bucát a kovácsok frissítő-finomító kovácsolással dolgozták fel. A rendezvény látogatóinak a bemutatók rendkívüli élményt nyújtottak.

A szimpózium megrendezésének eszközei, feltételei:

 • Helyszín:
  Az újmassai Fazola-kohó csodálatos természeti környezete, a kohó mellet álló vízikerékkel működő kovácsműhely és a hámori kancellária épületben levő múzeum ideális feltételeket nyújtott a szimpózium megrendezéséhez.
  A kovácsműhely mellett felállítottunk 5 tábori műhelyt valamint egy nagyméretű rendezvény sátrat, ahol a szakmai beszélgetések, közös étkezések zajlottak. A versenydarabokat egy felállított pavilonban mutattuk be.
  A műhelyszíneket, a felszereléseket, az alapanyagokat a Céh szállíttatta a helyszínre.
 • Szállás, étkezés:
  a résztvevők számára Felsőhámorban, a Tölgyfa Panzióban biztosítottunk szállást és részben étkezést. A közös szálláshely lehetőséget biztosított az éjszakába nyúló beszélgetésekre, tapasztalatcserékre.
 • Videofilm:
  az eddigi és a következő szaktáborok szakmai anyagából a parasztszekér vasalását bemutató dokumentumfilmet szeretnénk készíteni. Ezért a gyakorlati munkát az előző alkalmakhoz hasonlóan most is video filmre rögzítettük.
  A három napos program-sorozatnak nagy sajtó visszhangja volt.